Čištění vzduchu,
proč je důležité

Činnost člověka, jako je průmyslová výroba, doprava a využívání fosilních paliv, má zásadní vliv na kvalitu ovzduší. Ovšem i projevy přírody, jako např. pyly nás v dnešní době dokážou výrazně potrápit. Čističky vzduchu se proto staly nezbytným prvkem domácností i pracovního prostředí, které přispívá k řešení zdravotních obtíží a prevenci nejen u alergiků, ale i jako významná prevence a snížení zdravotní zátěže u zdravých lidí. Moderní čističky si dnes navíc poradí i se škodlivými těkavými látkami nebo bakteriemi a viry šířitelnými vzduchem.

Hrozba alergie


Alergie je přecitlivělost organismu na podráždění vyvolané nejčastěji alergenem. Nejvíce alergenů se nachází v ovzduší ve formě volně rozptýlených mikročástic. Tak na nás alergeny působí prakticky každý den a neschováme se před nimi ani doma, v práci nebo ve veřejných budovách. Naopak. V uzavřených prostorách dochází často k hromadění alergenů vlivem nedostatečného proudění čistého vzduchu. Mezi vzdušné alergeny se řadí především pyly, plísně, roztoči a zvířecí alergeny.. Informace jsou čerpány z portálu ProAlergiky.cz

Nekvalitní vzduch v budovách


O negativních dopadech cigaretového kouře snad už dnes nikdo nepochybuje. Ale i když se v našem okolí nekouří, naše zdraví ohrožují těkavé plyny z laků, rozpouštědel a dopravních exhalací. Navíc jsme obklopeni nábytkem, lepenými podlahami, izolačními hmotami a dalším zařízením, ze kterého se uvolňují nebezpečné formaldehydy.

Tyto chemikálie buď dráždí naše dýchací cesty, anebo jsou přímo toxické, což může být příčinou řady zdravotních problémů. V chřipkové sezoně pak bývá vzduch zamořen bakteriemi a viry, které jsou zdrojem nepříjemných infekcí.

Abychom se útoku těchto nečistot vyhnuli, existuje zde řada různých opatření, jejichž dodržováním se jejich množství ve vzduchu minimalizuje a jejich dopad významně zmírňuje. Vždy je totiž lepší se pokusit pro zdraví něco udělat ještě předtím, než propukne nepříjemné onemocnění.

Pořízení čističky vzduchu je nejjednodušším opatřením, jak výrazně zlepšit kvalitu vzduchu v uzavřených místnostech.

Čistička vzduchu je ochráncem zdraví


Čistička vzduchu dokáže v uzavřených prostorách vytvořit prostředí, které se blíží svojí kvalitou vzduchu na horách. Účinný čisticí systém s inteligentními senzory umí alergeny a dráždivé látky ve vzduchu rozpoznat a účinně je z něj odstranit.

Kvalitní čističky vzduchu vám navíc nabídnou automatický režim, který nejenže reguluje průtok vzduchu podle jeho znečištění, ale také dokáže rozpoznat, kdy je třeba vyměnit zanesený filtr. Čistička vzduchu se o vás umí postarat a ochrání vaše zdraví po dlouhé roky.

Výkonná čistička s ventilátorem je nejúčinnější


Pokud má přístroj s vysokou účinností odstraňovat ze vzduchu jemný prach, polétavé alergeny a jiné škodlivé pevné částice, je potřeba je nejdříve zachytit a pak bezpečně uložit. Princip je podobný jako u vysavače, který nasátý vzduch vyčistí vícestupňovou filtrací a alergeny uloží na bezpečném místě.

K tomu, aby se nečistoty dostaly ze vzduchu k filtrům, je potřeba, aby vznikl vzdušný proud, který je do čističky dopraví. V praxi to znamená, že se spustí ventilátor a čistička začne vzduch nasávat podobně jako vysavač. Čistička vzduchu ale stojí na jednom místě, a proto její ventilátor musí být tak výkonný, aby dokázal vzduch ze všech koutů místnosti nasát do čističky.

Pokud nevzniká dostatečný proud vzduchu schopný vzduch dopravit až ke kvalitním filtrům, nemůže být řeč o účinném čištění. Standardem by měla být několikanásobná výměna vzduchu v místnosti za hodinu. Tohle spolehlivě zajistí jen zařízení s ventilátorem. Jak asi fungují zařízení, která nemají ventilátor, a vzduch se tak těžko dostává k čističce? Jsou sice tichá, ale co jejich účinek?

Jak vysoký výkon potřebuji?


Klíčovou hodnotou udávající výkon čištění je množství proudícího vzduchu (air flow) uváděné v m3/h. Podle něj si můžete snadno vypočítat, jestli se vybraná čistička hodí pro vaši místnost i váš účel. Místnosti, kde se pohybují alergici, by měly být pročištěny aspoň 4,5x za hodinu. Pro běžnou prevenci stačí pročištění 2x za hodinu. Pokud je tedy v místnosti alergik a plocha vaší místnosti je 30 m2 při výšce stropu 2,5 m, pak potřebujete výkon čištění nejméně 4,5 x 30 x 2,5 = 337,5 m3/h, raději však více kvůli většímu komfortu i rychlosti pročištění. Čistička vzduchu Winix Zero dokáže objem takové místnosti pročistit 1x již za necelých 10 minut!

Výkonná čistička vzduchu s ventilátorem umí přefiltrovat vzduch v místnosti do několika minut. Během hodiny jej přefiltruje několikrát, což je zárukou vysokého účinku.

Jaký filtr je nejlepší?


Co je to kvalitní filtr? Odpověď je také jednoduchá. Jsou to všechny filtry, které dokážou zachytit bezmála 100 % částic, které skrze něj prochází. Tyto filtry bývají certifikované s laboratorně prověřenými hodnotami záchytu. Tak se setkáte s filtry, které mají až 99,999 % účinnost.

Jde o filtry, které spadají do třídy HEPA H13 nebo vyšší. HEPA filtry jsou všestranné a poradí si se všemi alergeny i škodlivými látkami o velikosti již od 0,3 mikronu, tedy jejich drtivou většinou. Jinými slovy z každých 10 000 částic propustí pouze 3 částice. Ostatní typy filtrů nebo technologie čištění nejsou samostatně tak účinné a je třeba je kombinovat s dalšími způsoby čištění, které zvyšují cenu čističky i jejího provozu.

HEPA filtry třídy H13 jsou jediné běžně používané filtry s nejvyšší účinností.

Technologie pro čištění vzduchu


Pro zvýšení účinnosti čištění vzduchu se často používají přídavné technologie, které rozšiřují filtrační schopnosti čističek a dále zlepšují kvalitu vzduchu. Takovou technologií je například zařízení pro výrobu plasmových výbojů. V podstatě vytváří kladně i záporně nabité ionty, které přirozenou cestou jako v přírodě neutralizují spory plísní, bakterie a viry a rozkládají některé nežádoucí plyny.

Díky tomu jsou podstatně výkonnější v odstraňování nečistot než samostatné ionizátory, které vzduch nabíjejí pouze zápornými ionty (technologie elektronového spreje či elektronového větru). Taková zařízení místnost v podstatě nečistí, ale pouze nabíjí ve vzduchu rozptýlené částice, které se pak shlukují a usazují na různých plochách v místnosti. Ty je třeba následně uklízet…

Samostatný ionizátor není plnohodnotná čistička vzduchu.

Ionizátor, který pomocí iontů shlukuje a nutí ulpívat nečistoty uvnitř i vně přístroje, se dá velmi těžko srovnat s čističkou vzduchu, jež nečistoty zachytává ve filtrech. Výrobci argumentují zlepšením dýchání a kladným dopadem na zdraví, ale tato tvrzení se stejně těžko měří i dokazují. Ionizátory mají ale jistou výhodu alespoň v tom, že jsou téměř bezhlučné a nepotřebují k provozu mnoho energie.

Čističky vzduchu Winix jsou navíc vybaveny nejvyspělejší technologií PlasmaWave® pro generování kladných i záporných iontů.

Zdraví na prvním místě


Při výběru čističky vzduchu se řiďte rozumem. Vyplatí se investovat do kvalitní čističky se systémem filtrace, kterému se dá věřit díky platným certifikacím, dát na zkušenosti opravdových odborníků a hodnocení reálných uživatelů (Heureka).

Má-li vám čistička vzduchu dlouho a dobře sloužit, vyplatí se do ní investovat. Zdraví máte jen jedno a experimenty s nekvalitními produkty vás nestojí jen peníze.