PlasmaWave® – čistější vzduch díky revoluční plazmové ionizaci

plasmawave - čistější vzduch díky revoluční plazmové ionizaci

Znečištění vzduchu v interiéru je spojováno s řadou zdravotních problémů, včetně alergií, astmatu a dalších respiračních nemocí. Úkolem čističky vzduchu je škodlivé látky co nejrychleji ze vzduchu odfiltrovat a zajistit tak čisté a zdravé životní prostředí. Pro zvýšení účinnosti filtrace využívají čističky vzduchu Winix plazmovou ionizaci, která aktivně odstraňuje škodlivé nečistoty přímo ve vzduchu, čímž významně snižuje riziko vzniku alergií, infekcí a nemocí přenášených vzduchem.


Technologii PlasmaWave® vyvinula společnost Winix ve spolupráci s americkým výzkumným institutem Drexel Plasma Institute. Plazmová ionizace využívá přirozený proces dezinfekce vzduchu pomocí kladných a záporných iontů rozptýlených ve vzduchu. Ty bezpečně rozkládají nebezpečné znečišťující látky na molekulární úrovni, čímž je neutralizují.

Jak plazmová ionizace vzduchu funguje?

Technologie PlasmaWave® napodobuje přirozený proces rozkladu znečišťujících látek, ke kterému dochází v zemské atmosféře. Spolehlivě odstraňuje viry, bakterie, pachy, alergeny, chemické výpary a jiné znečišťující látky, které se běžně vyskytují v domácím prostředí.

Krátkým elektrickým výbojem dochází k vytvoření kladných a záporných iontů a jejich rozptýlení do vzduchu. Nabité ionty reagují ve vzduchu s molekulami vody, které rozkládají na vysoce reaktivní hydroxyly (OH). Ty se vážou na povrch znečišťujích látek z jejichž molekulární struktury odstraňují vodík, čímž je neutralizují a rozkládají na vodní páru, oxid uhličitý a jiné neškodné látky běžně přítomné ve vzduchu.

Hlavní benefity technologie PlasmaWave®

  • aktivně dezinfikuje vzduch v místnosti nezávisle na filtraci samotné čističky

  • neutralizuje viry a bakterie vyskytující se v interiérech

  • redukuje pyly, spory plísní a další vzdušné alergeny

  • odstraňuje pachy z vaření, domácích mazlíčků a cigaretového kouře

  • spolehlivě rozkládá různé škodlivé plyny a chemické výpary

  • snižuje statickou elektřinu

  • zlepšuje psychickou pohodu a kvalitu spánku

  • není zdrojem škodlivého ozónu

V kombinaci s HEPA a uhlíkovým filtrem technologie PlasmaWave® představuje další filtrační stupeň, který zvyšuje efektivitu a rychlost čištění vzduchu v interiéru. Zároveň prodlužuje životnost filtrů čističky a zajišťuje úspornější provoz spotřebiče.

Plazmový ionizátor nevyžaduje žádnou údržbu. Zachovává si svoji funkčnost po celou dobu životnosti čističky vzduchu.

Ověřená účinnost při redukci virů

Ve spolupráci s výzkumnou laboratoří jihokorejské Yonsei University bylo provedeno nezávislé testování vlivu technologie PlasmaWave® na redukci nejběžnějších virů chřipky. Výzkum potvrdil, že 99,96 % zkoumaných virů bylo neutralizováno během 60 minut.

Jaký je rozdíl mezi běžným a plazmovým ionizátorem?

Plazmový ionizátor bychom neměli zaměňovat se starším typem ionizátoru, který funguje jako generátor záporných iontů. Působením záporných iontů dochází k shlukování pevných částic ve vzduchu (prach, polétavé alergeny, bakterie), které jsou zatíženy a následně se usazují na povrchu nábytku nebo na podlaze. Každodenní činností bývají usazené nečistoty zvířeny a dostávají se zpět do vzduchu, což u alergiků nebo astmatiků může způsobovat potíže.

Klasické ionizátory ve srovnání s plazmovou technologií nedokáží účinně odstraňovat škodliviny ze vzduchu, jako jsou viry, chemické výpary (benzen, formaldehyd) či škodlivé plyny (metan). Přínosné jsou zejména při odstraňování zápachu a snižování prašnosti v místnosti.

Cílem výrobců čističek vzduchu bylo vyvinout vyspělejší verzi ionizátoru, který dokáže škodliviny neutralizovat přímo ve vzduchu a zamezit tak jejich usazování a opětovnému víření. Výsledkem je plazmový ionizátor, který kromě záporných generuje i kladné ionty. Díky tomu s vysokou účinností dokáže neutralizovat a výrazně snižovat koncentraci škodlivin přímo ve vzduchu.

Je technologie PlasmaWave® bezpečná?

Jelikož se stále jedná o vylepšený typ ionizátoru, může během provozu čističky vznikat velmi malé množství ozónu. Technologie PlasmaWave® je plně v souladu s americkou normou Californian Air Resource Board AB 2276, která je nejpřísnějším certifikačním kritériem pro vnitřní emise ozónu. Všechny čističky vzduchu Winix jsou testovány na elektronickou bezpečnost a splňují normu pro emise ozónu pod limitní hodnotou 0,05 ppm.