Proč je důležité, aby čistička vzduchu byla certifikovaná?

Certifikace je jedním z důležitých faktorů, který je třeba zvážit při výběru čističky vzduchu. Získáte tak jistotu, že čistička bude fungovat správně a bude při používání bezpečná. Především alergici by měli při výběru čističky vzduchu upřednostnit produkty s ověřenou filtrační účinností při zachycování vzdušných alergenů.

Certifikovaná čistička vzduchu s HEPA filtrem vám poskytne jistotu, že dýcháte ten nejčistší vzduch.

Čističky vzduchu mají nárok na získání certifikace až poté, co projdou rozsáhlými testy, které zajišťují nezávislé instituce. Všechny tyto testy se provádějí v zabezpečeném prostředí, kde je čistička vzduchu vystavena všem typům nebezpečných částic. Všechna potenciální nebezpečí se měří individuálně.

Jaké certifikace mají čističky vzduchu Winix?

Čističky vzduchu Winix jsou držiteli nejdůležitějších evropských certifikací ECARF a Allergy UK. Tyto certifikace zaručují, že daný produkt splňuje přísná kritéria na filtrační účinnost a je vhodný pro osoby trpícími alergiemi.

Certifikace ECARF

Evropské centrum pro výzkum alergií je nezisková nadace zaměřená na zlepšení života lidí s alergiemi. Bylo založeno v roce 2003 profesorem Torstenem Zuberbierem a sídlí v Berlíně. Certifikaci ECARF uděluje produktům a službám, které jsou vhodné pro osoby s alergiemi. Kromě čističek vzduchu testuje i vysavače, kosmetiku, potraviny, hotely a mnoho dalších.

Aby byla čistička způsobilá pro získání certifikace ECARF, musí projít řadou testů navržených 15 předními mezinárodními vědci a techniky. Všechny tyto testy se provádějí v uzavřené klimatické komoře. Certifikaci získají pouze ty nejlepší čističky vzduchu a netřeba dodávat, že všechny čističky vzduchu Winix prošly těmito testy na výbornou.

Kritéria pro testování ECARF:

 • minimální účinnost filtrace při nejpronikavější velikosti částic (> 0,1 a < 0,3 μm): > 85 %

 • účinnost filtrace při velikosti částic 0,5 μm (bakterie, jemný prach): > 90 %

 • účinnost filtrace při velikosti částic > 3 μm (spóry plísní, pyl): > 95 %

 • uvolňování ozónu: < 7 ppb

 • teplotní rozdíl (teplota místnosti ve srovnání s odpadním vzduchem): < 0,3 K

 • odváděný vzduch má neutrální zápach

 • zařízení je opatřeno instrukčním štítkem, který poskytuje informaci o maximální velikosti místnosti, pro kterou je během jedné hodiny odfiltrováno 95 % všech částic > 3 μm

 • zařízení s výkonem nižším než 200 m³/hod mají při nejnižším nastavení provozní hlučnost < 32 dB

Certifikace Allergy UK

Posláním britské neziskové organizace Allergy UK je zlepšovat kvalitu života u lidí s alergiemi a intolerancemi. Zároveň podporuje výzkum a organizuje osvětové kampaně za lepší péči o pacienty s alergiemi.

Pokud čistička získala certifikaci Allergy UK znamená to, že prošla důkladným testováním a splňuje přísné standardy. Tím je zaručeno, že dosahuje vysoké účinnosti při snižování množství alergenů ve vzduchu, jako jsou pyly, roztočové a zvířecí alergeny a spory plísní.

U čističek vzduchu se testuje:

 • účinnost při odstraňování alergenů ze vzduchu

 • provozní hlučnost

 • spotřeba energie

 • snadná obsluha

Ostatní certifikace

Čističky vzduchu Winix jsou držiteli i dalších certifikací, které udělují nezávislé instituce, jako jsou odborné výzkumné laboratoře nebo univerzity.

 • AHAM (USA) – zaručená účinnost při odstraňování prachu, pylů a kouře

 • Airmid Healthgroup (Irsko) – potvrzena vysoká účinnost při záchytu virů, bakterií a alergenů

 • Energy Star (USA) – známka udělována energeticky úsporným spotřebičům

 • Laboratoř Univerzity Yonsei (Jižní Korea) – v rámci výzkumu bylo potvrzeno, že při použití plazmové ionizační technologie PlasmaWave® byly redukovány nejběžnější viry chřipky s účinností 99,6 % během jedné hodiny

 • Výzkumný institut iUTA (Německo) – čističky vzduchu Winix jsou vybaveny HEPA filtrem, který odfiltruje až 99,999 %* nanočástic o velikosti 0,003 mikronu podle normy DIN71460-1

* týká se modelů Winix Zero, Zero Pro a Zero S.

Další prováděné testy

Aby bylo zařízení schváleno, jsou čističky vzduchu podrobeny řadě dalších testů, které se zaměřují na měření výkonu a účinnosti.

 • Měření průtoku vzduchu (CADR) – naměřená hodnota udává množství dodaného čistého vzduchu. Poskytuje přehled o tom, kolik času je potřeba k úplnému vyčištění vzduchu v konkrétní místnosti.

 • Testy účinnosti – čistička vzduchu je vystavena různým velikostem prachových částic v uzavřené místnosti, aby se změřila její filtrační účinnost.

 • Pachové zkoušky – čistička vzduchu je vystavena různým typům plynů a na krátkou dobu se zapne na maximální rychlost, aby se změřilo, jak rychle a efektivně dokáže neutralizovat pachy.

Podívejte se na video, jak čistička vzduchu Winix Zero efektivně filtruje kouřem znečištěný vzduch v uzavřeném prostoru.