Jak funguje HEPA filtr a proč je důležitý?

JAK funguje HEPA filtr
a proč je důležitý?

Při výběru čističky vzduchu do domácnosti nebo kanceláře je důležité zohlednit kvalitní filtraci s vysokou účinností separace škodlivých částic ze vzduchu. Klíčovou částí filtračního systému čističky vzduchu je HEPA filtr, který je díky vysoké účinnosti nejdůležitějším prvkem v procesu filtrace prachových nečistot, alergenů a dalších částic, které škodí našemu zdraví.

Zejména pro alergiky a astmatiky je důležité, aby nečistoty byly mechanicky zadrženy ve filtru a neuvolňovaly se zpět do vzduchu. Narozdíl od permanentních elektrostatických filtrů HEPA filtry díky unikátní konstrukci vláken pojmou mnohem více škodlivých částic a dosahují také vyšší účinnosti při zadržování alergenů, virů a bakterií.

Co je HEPA filtr?

HEPA (High Efficiency Particulate Air) jsou filtry s velkou kapacitou, které jsou určené k filtrování malých částic, jako jsou alergeny, viry, bakterie, prach a další jemné nečistoty. Při průchodu filtrem je z nasávaného vzduchu odstraněno více než 99,9 % těchto částic.

Jak HEPA filtr funguje?

Během provozu čistička nasává vzduch, který prochází přes soustavu filtrů (včetně HEPA filtru) a následně uvolňuje čistý vzduch zpět do místnosti. HEPA filtr je složen ze sítě náhodně umístěných vláken, které jsou obvykle zhotoveny z vrstvy celulózy, syntetických nebo skleněných vláken. Tato vlákna jsou uspořádána do tvaru harmoniky, čímž je vytvořena větší plocha pro zachycení nečistot.

Jaká je účinnost HEPA filtru?

Pokud se rozhodujete mezi několika čističkami vzduchu, doporučujeme zjistit, jaký typ HEPA filtru daný model používá. Abyste mohli jednotlivé typy HEPA filtrů mezi sebou porovnávat, je dobré vědět, jaké procento škodlivých částic jsou schopny zachytit.

V současné době není možné dosáhnout 100% filtrace, i když se této hodnotě technologie velmi přibližuje. HEPA filtr zadrží 99,9 % nejvíce pronikajících částic (MPPS) o velikosti 0,12 až 0,3 mikronů. Nyní si představte, jak jsou účinné proti částicím větším než jeden mikron, což jsou částice, na které se obvykle vážou viry.

V současné době neexistuje účinnější technologie filtrace vzduchu.

HEPA filtr musí být certifikovaný

Při výběru HEPA filtru je nezbytné, aby byl certifikovaný. Certifikaci uděluje specializovaná instituce na základě odborných testů, které zahrnují zkoušky účinnosti, integrity, průtokové rychlosti a odolnosti proti průrazu. V Evropě musí HEPA filtry odstranit alespoň 99,95 % částic ze vzduchu a jsou klasifikovány podle normy UNE-EN 1822-1: 2020.

Norma EN 1822 určuje 3 hlavní kategorie filtrů, které označujeme jako EPA, HEPA a ULPA filtry. Jednotlivé kategorie se liší účinností zadržování částic. ULPA (Ultra Low Penetration Air) filtry se používají hlavně v nemocnicích a laboratořích. Filtry HEPA H13 a True HEPA jsou dnes nejpoužívanějšími filtry pro domácnosti, školy a kanceláře, protože umožňují efektivní filtraci a mají dostupnou cenu. Podle efektivity se jednotlivé kategorie filtrů rozdělují do klasifikačních tříd.

Třída filtru

Efektivita filtrace (%)

E10

85

E11

95

E12

99,5

H13

99,95

True HEPA

99,97

H14

99,995

U15

99,9995

U16

99,99995

U17

99,999995

Co je to True HEPA filtr?

Aby bylo možné filtr označit jako True HEPA, musí být certifikován k odstranění 99,97 % všech mikroskopických částic od velikosti 0,3 mikronu. Jedná se o nejmenší velikost částic, které vstupují do plic. Jedná se o typ filtru, který Winix používá ve svých čističkách vzduchu.

Zde jsou některé typy částic, které dokáže True HEPA filtr zachytit:

Vlákna True HEPA filtru zachycují částice čtyřmi různými způsoby:

1. Setrvačný náraz

Setrvačnost působí na velké, těžké částice nacházející se v proudícím vzduchu. Tyto částice jsou těžší než tekutina, která je obklopuje. Jak tekutina mění směr, aby vstoupila do prostoru vláken, částice pokračuje v přímé linii a sráží se s vlákny filtru, kde je zachycena.

2. Zachycení

Přímé zachycení funguje na částicích střední velikosti, které nejsou dost velké na to, aby měly setrvačnost, a nejsou dost malé na to, aby se rozptýlily v proudu toku. Tyto středně velké částice sledují proudící vzduch, který se ohýbá skrz prostory vláken. Částice jsou zachyceny, když se dotknou vlákna.

3. Difúze

Difúze působí na nejmenší částice. Malé částice nejsou drženy na místě viskózní tekutinou (vzduchem) a pohybují se v proudu vzduchu. To znamená, že čím menší je částice, tím je pravděpodobnější, že projde proudem a zvyšuje se pravděpodobnost, že bude zachycena vláknem.

4. Prosévání

Jedná se o nejběžnější mechanismus ve filtraci, který nastává, když je částice příliš velká, než aby prošla prostory mezi vlákny.

Díky těmto 4 principům filtrace dokáže True HEPA filtr účinně zachytit 99,97 % polétavých částic, které jsou škodlivé pro naše zdraví.

Nyní znáte všechny důležité informace pro výběr čističku vzduchu s HEPA filtrem, která bude odpovídat vašim potřebám. Také by vás mohlo zajímat, jak funguje technologie PlasmaWave, která je účinná při snižování virů přenášených vzduchem a je dokonalým doplňkem True HEPA filtru v čističkách vzduchu Winix.